top of page

Utan medkänsla, ingen innovationExperimentera mer! Våga misslyckas! Ständigt lärande!


Nog kryllar dessa ord på våra intranät, i våra powerpoints, i vd:s jultal och i diverse ledarskapsutbildningar. Pressade och inspirerade utav digitaliseringen har vi förstått att det är en nödvändighet för att kunna innovera på den nivå, och med den snabbhet, som krävs för att bibehålla konkurrenskraft.


Trycket hamnar på medarbetarna och ledarna. De ska våga mer. Göra mer. Testa och utforska, utan att veta hur det slutar. Någon bestämmer, hoppa! Gör en volt du aldrig gjort förut! Vissa försöker, andra vågar inte ens titta ut över kanten.


Vi behöver prata mer om medkänsla. Medkänsla är det mindset och det beteende som behövs, hos oss alla, för att vi själva och människor omkring oss ska våga hoppa. Och, för att säkra att den som hoppar tas emot och landar säkert och mjukt. Att hen, oavsett hur volten blev, lär sig något och klättrar upp igen. Och igen.


Medkänsla hänger ihop med psykologisk trygghet, något alla organisationer strävar efter idag. För vi vet att trygga team presterar allra bäst (Google’s undersökning Aristotle). Färska hjärnstudier förstärker bilden, att människans grundläggande sociala behov utav status, säkerhet, självständighet, tillhörighet och rättvisa måste belönas för att vi ska kunna vara engagerade, kreativa och ha full tillgång till hela vår hjärna (SCARF-modellen av NeuroLeadership Institute). Och, Susan Wheelan (RIP) visar med sin forskning hur grupper som konstruktivt hanterar behoven i Stadie 2 - Opposition och konflikt (Integrated Model of Group Development) fördjupar tilliten till varandra, vilket krävs för att bli ett högpresterande team.


Vad är då medkänsla? Det är förmågan att kunna känna med någon annan. Att kunna identifiera sig med vad en annan person känner och upplever, utan att för den skull “hålla med” eller fullt förstå. Medkänsla ger en annan person en plats att bara få vara. Få vara i osäkerhet och sårbarhet. I skam för att de inte hänger med. I skuld för att det blev fel. I rädsla för framtiden. I sorg över att det som varit inte längre finns. Även om DU inte känner skuld/skam/rädsla/sorg för just DET som din kollega upplever, anstränger du dig för att relatera till känslan. Du visar medkänsla och med det låter du just alla känslor få existera. Ditt agerande kan låsa upp blockeringar i kollegans hjärna och ge hen tillgång till hela sin kognitiva kapacitet igen. Genom din handling skapar du mindre risk för fly-eller fäktarespons som kan skapa negativa effekter.


För vi upplever alla dessa känslor när vi jobbar tillsammans med innovation. Det är en ofrånkomlig sida utav testandet, experimenterandet, det ständiga lärandet och den extremt snabba utvecklingen. Och det är ofrånkomligt när vi samarbetar och samskapar, vilket krävs för att vi ska kunna lösa komplexa problem.


När medkänsla och tillit finns vågar vi vara öppna och visa sårbarhet. Vi vågar hoppa, för vi vet att vi är omgiven av kollegor och ledare som tar emot, oavsett resultat.


Mer medkänsla, för oss själva och för våra kollegor och chefer.

Pressen att leverera är stor. Istället för att blunda för det, öppna ögonen, spetsa öronen, stäng munnen och möt varandra som medmänniskor.

 

Anna Gullstrand

Faculty & Program Leader, Stellar Capacity

Chief People and Culture Officer, MentimeterVill du lära dig mer om vad som möjliggör framgångsrikt och effektivt ledarskap i en digital värld? Anmäl dig till Stellar Capacitys utbildningsprogram i vår via hemsidan eller genom att maila info@stellarcapacity.com


Stellar Capacity har även djupdykningar, workshops och skräddarsydda utbildningsprogram för organisationer som vill utveckla ett mer medkännande och framtidsorienterad medarbetarskap.

Kommentare


Contact us if you would like to know more about our programs and one of our program advisors will get in touch!

Thank you!
bottom of page