top of page

Framgångsrikt  ledarskap i en digital värld

Stellar_Executive_Program.png

Stellar Executive Programmet ger:

 • Förståelse för hur du blir mer effektiv i ditt ledarskap i en digitaliserad värld

  • konkreta exempel på framgångsrika förändringsinitiativ.

  • kunskap för att engagera och få med sig ledning och team i förändring.

 • Kunskap om den senaste teknikutvecklingen – grundförståelse för bland annat Artificiell Intelligens och maskininlärning, datavisualisering och blockkedjan (blockchain) och dess möjliga tillämpningar.

 • Förståelse för hur strategiska partnerskap och samverkan kan bidra till snabbare och mer effektiv måluppfyllelse

 • Insikt i hur man driver kulturell förändring och hur man odlar ett mer digitalt mindset i en organisation.

 • Förståelse för hur man formar, utvecklar och leder självorganiserande team.

 • Kunskap om digital utveckling internationellt, exempelvis från Kina, och dess påverkan på den egna verksamheten

 • Förståelse för vad digitalisering innebär för samhället i stort och dess påverkan på företag och samhälle.

 • Ett starkt nätverk av tidigare alumner, fakultet och andra deltagare från en bredd av industrier och verksamheter för utbyte av erfarenheter under och efter programmet.

Programmet ger

Interaktivt och nätverkat lärande

Interaktivt lärande genom föreläsningar och workshops

Kunskapsdelning mellan deltagare

Neurosmart förankring av kunskap

Programmet som katalysator

Fakultet

Programmets interdisciplinära fakultet från akademi, näringsliv, offentlig sektor samt start-up världen delar forskning, praktiska exempel samt egna erfarenheter som hjälper deltagarna i programmet att relatera kunskapen till den egna organisationen. 

 

Bland föreläsarna återfinns några av Sveriges ledande röster inom digitalisering, däribland Sveriges ledande forskare inom digital transformation, vilket gör att deltagarna även får ta del av de senaste forskningsrönen relaterade till digital utveckling.

robin_teigland__stellar_executive_progra

Robin Teigland

Ledarskap i nätverk, digital strategi

stefan_ekwall_stellar_executive_program-

Stefan Ekwall

Ledarskap av självorganiserande team

Anna_Gullstrand__stellar_executive_progr

Anna Gullstrand

Förändringsledning och neurosmart lärande

ClaudiaOlsson-image.jpg

Claudia Olsson

Teknikutveckling och ledarskap

amer_mohammed_stellar_executive_program.

Amer Mohammed

Automatiserade organisationer och disruptivt ledarskap

Programinformation

Nästa program startar i oktober 2020 i Stockholm.
Vem?

Chefer, beslutsfattare och informella ledare som vill bli mer framgångsrika i att leda i en digital värld och i organisationer som genomgår en digital transformation.

Varför?

För att kunna blir mer effektiv och genomslagskraftig i det personliga ledarskapet i en digital värld.

När?

Programmet består av två kurstillfällen, under totalt fyra utbildningsdagar:​

HÖSTENS PROGRAM 2020

Modul 1: 20-21 oktober 2020  

Modul 2: 11-12 november 2020

Programinformatin
karin.jpg

Karin Gustafsson, Portfolio Manager

Digital Transformation, Scania

Programmets innehåll är av högsta klass. Fokus är på organisatorisk best-practice, med stöd i den senaste forskningen som levereras av sakkunnig och engagerad fakultet!  Man bör definitivt söka till detta program om man är nyfiken på att lära sig om ny teknik och dess inverkan på organisationer samt om man bättre vill förstå hur man som ledare kan spela en nyckelroll i att driva denna förändring!

emelie.jpeg

Emelie Falk, Program Manager, Vinnova

Stellar Executive Program Deltagare 2019

Programmet är för dig som vill utöka din förmåga att driva digital förändring! Fakulteten gav oss konkreta insikter om hur man kan driva förändring genom självorganisering, co-creation och nätverkat ledarskap. Vi lärde oss också hur man skapar engagerande miljöer för experimentering, kontinuerligt lärande och innovation - centrala element för att människor ska kunna åstadkomma fantastiska saker tillsammans.

IMG_5283 (4) (1).JPG

Roger Centervall, CIO, Lärarförbundet

Stellar Executive Program Deltagare 2019

En stor insikt var kraften i att arbeta med nätverkat ledarskap, att inte underskatta potentialen i hur ditt nätverk kan hjälpa dig att nå dina mål och syften. Många organisationer och "experter" talar om digital transformation i breda termer men Stellar Executive Program är baserat på vetenskapliga studier, case och best practice. Att lära från faktiska erfarenheter, inte åsikter, gör en enorm skillnad. Jag tycker att alla människor i verkställande roller bör höra och ta till sig vad jag har lärt mig under detta program.

Testimonials

Ta steget idag! Utveckla ditt digitala ledarskap med oss!

PROGRAMFAKTA

Programavgift 47 500 kr ex. moms. Måltider under programmet ingår i programavgiften. Kostnader så som kost, logi och ev. resor till Stockholm tillkommer.

FRÅGOR

Camilla-frilagd.jpg

Frågor besvaras gärna av vår Strategic Learning Manager Camilla Lund som nås på +46 (0) 70 100 9172 eller via email camilla@stellarcapacity.com.

FACULTY DIRECTOR

Faculty Director för Stellar Executive programmet är Claudia Olsson, Grundare av Stellar Capacity. Claudia har utsetts till en av Sveriges mest kreativa personer, samt Ung Global Ledare av World Economic Forum, läs mer om Claudia på

bottom of page