STELLAR CAPACITY WEBINAR

Vår mänskliga potential i en digital värld

Gränsen mellan människa och maskin löses allt mer upp, och vi ser att tekniken både imiterar våra mänskliga sinnen men också utökar möjligheterna för det vi människor kan åstadkomma.  

 

I denna fygitala (fysiskt-digitala) värld behövs det fortfarande goda ledare, organisationer där människor trivs och företagskulturer som omfamnar förändringen samtidigt som man sätter människan i centrum. 

 

Under detta webinarium kommer Claudia Olsson att berätta om hur hon ser på det framgångsrika ledarskapet i en digital värld. Hon kommer att dela insikter kring vilken teknik vi behöver hålla ögonen öppna för och även dela insikter för hur organisationer kan bli bättre på att odla en digital kultur och att utveckla det kontinuerliga lärandet. 

 

Webbinariet kommer även att introducera Stellar Capacity’s program för chefer, ledare och medarbetare som vill stärka sin kompetens för digital förändring. 

 

Platserna är begränsade då presentationen avslutas med en mer personlig frågestund. För att kunna delta behöver du få en bekräftelse på anmälan på mailen.

  • Datum: 17:e augusti, 2022

  • Tid: 13:00-14:00 CEST

  • Format: Detta seminarium kommer att ske online. En länk kommer att skickas till din mail när din anmälan har bekräftats.

  • Språk: Svenska 

 

Du är varmt välkommen att bjuda med medarbetare och vänner till webbinariet!

portrait_claudia.png

Om Claudia Olsson

 

Claudia Olsson är en av Sveriges främsta experter inom digitalisering och digitalt ledarskap. 2021 sommarpratade hon bland annat om sina erfarenheter, från att ha bott på NASA Ames campus i Kalifornien till att ha fördjupat sig inom robotik i Sydkorea och Japan. Claudia har utsetts till en av världens 100 främsta unga ledare av World Economic Forum och är VD och grundare för utbildningsbolaget Stellar Capacity som positionerar människan i en digital värld.

Claudia har också prisats som en av de mest kreativa och inflytelserika personerna i svenskt näringsliv. Hon har ingått i World Economic Forums framtidsråd och även i Europeiska Kommissionens högnivågrupp som författat visionen för Industri 2030. Claudia är även affilierad fakultet vid Singularity University på NASA Ames Research Park och är medlem i Trilaterala Kommissionen. Hon har tidigare arbetat bland annat för FN, Utrikesdepartementet och ACCESS Health International. Claudia har även författat rapporten "Blockchain-Decentralized Trust" för Entreprenörskapsforum samt ”Framtidsscenariot för Sverige 2030” för Digitaliseringskommissionen.

Spots are limited for this webinar.

 

Fill in this application form to register your interest in attending the webinar, and you will receive a confirmation email once your spot is secured. Please note that this webinar is held in Swedish.

For questions, please contact us at info@stellarcapacity.com

Stellar Capacity may use your personal information provided on the forms for the purpose of maintaining contact with you, notifying you of the latest news, sending event invitations, or additional information we believe may be of interest for as long as you wish to continue.

Thank you for your registration.
You will receive shortly more information about the webinar!